Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει τον: 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ» με θέμα: «Φως και Σκιά»

Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει τον:
8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ»
με θέμα: «Φως και Σκιά»

Το Φως και η Σκιά, τα βασικά στοιχεία μιας φωτογραφίας, οι απαραίτητοι παράμετροι εικονοποίησης. Το θέμα περιγράφεται άλλοτε με το φως, άλλοτε με τη σκιά και άλλοτε με τη ενότητα και τον ανταγωνισμό τους.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΑΙΝΟΙ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Θα απονεμηθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο & 3ο), τρεις έπαινοι (1ος, 2ος & 3ος) και αριθμός αναρτήσεων, ο οποίος θα αποφασιστεί από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού. Τα βραβεία θα συνοδεύονται από αναμνηστικά δώρα. Στα βραβεία και τους επαίνους θα δοθεί αναμνηστική πλακέτα και σε όλες τις φωτογραφίες που θα διακριθούν θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα.

Η πλήρης προκήρυξη του διαγωνισμού και το απαραίτητο για τους συμμετέχοντες δελτίο συμμετοχής στον διαγωνισμό σύντομα θα αναρτηθούν για κατέβασμα στην ιστοσελίδα της Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου: http://www.photovolos.gr/